Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Pensioen

Drie stelsels

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel.
Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op de inkomensgarantie voor ouderen. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan. Zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.

Voorlopige berekening

Dit kan je aanvragen vanaf de leeftijd van 55 jaar, of ontvang je automatisch van de pensioendienst.

Voorlopige pensioenberekening

Aanvraag

Je pensioenaanvraag moet je persoonlijk aanvragen in het Welzijnshuis. Als je voldoet aan alle voorwaarden op de leeftijd van 65 jaar ontvang je automatisch bericht van de pensioendienst. Telefonische inlichtingen kan je bekomen op de dienst Welzijn en Sociale Zaken.

Rustpensioen werknemers  Overlevingspensioen werknemers
Rustpensioen zelfstandigen  Overlevingspensioen zelfstandigen

Zitdag pensioenen

Elke laatste woensdag van de maand houden zowel de pensioendienst voor werknemers als de pensioendienst voor zelfstandigen zitdag in het Welzijnshuis :
- RVP (werknemers) : van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 15.30u.
- RSVZ (zelfstandigen) : van 9.00u tot 12.00u.

Frans pensioen 

Personen die in Frankrijk gewerkt hebben, kunnen een Frans pensioen bekomen.
Meer info via http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/Paginas/bureaukortrijk.aspx.

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven