Welzijnshuis Waregem

Welzijnshuis waregem

Pensioen

Drie stelsels

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel.
Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op de inkomensgarantie voor ouderen. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan. Zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.

Voorlopige berekening

Dit kan je aanvragen vanaf de leeftijd van 55 jaar, of ontvang je automatisch van de pensioendienst.

Voorlopige pensioenberekening

Aanvraag

Je pensioenaanvraag moet je persoonlijk aanvragen in het Welzijnshuis. Als je voldoet aan alle voorwaarden op de leeftijd van 65 jaar ontvang je automatisch bericht van de pensioendienst. Voor meer informatie over het pensioen kan je ook eens bellen naar het Welzijnshuis.

Als je naar het Welzijnshus komt, breng dan je elektronische identiteitskaart en de pincode mee!

Rustpensioen werknemers  Overlevingspensioen werknemers
Rustpensioen zelfstandigen  Overlevingspensioen zelfstandigen

Zitdag pensioenen

Tot eind 2018:

Elke laatste woensdag van de maand houden zowel de pensioendienst voor werknemers als de pensioendienst voor zelfstandigen zitdag in het Welzijnshuis. Je kan je aanmelden:

  • voor de werknemers: van 9u. tot 12u. en van 13.30u. tot 15.30u.
  • voor de zelfstandigen: van 9u. tot 12.u

Vanaf januari 2019 gewijzigde dagen voor de zitdagen!

  • voor de werknemers elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 9u. tot 12u.
  • voor de zelfstandigen elke 4de dinsdag van de maand van 9u. tot 12u.

Frans pensioen 

Personen die in Frankrijk gewerkt hebben, kunnen een Frans pensioen bekomen.
Meer info via http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/Paginas/bureaukortrijk.aspx.

Schakelstraat 41
8790
Waregem
056 62 98 11
Nu open
Meer
Alles weergeven