Opvoeding

Je kunt beroep doen op de sociale dienst voor heel uiteenlopende zaken.

  • Brugfiguur

De brugfiguren van het Welzijnshuis slaan de "brug" tussen de school, de ouders en eventueel andere partners. Voor gezinnen met kinderen en jongeren in de lagere en secundaire school en voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Lees meer.

  • Opvoedingsondersteuning i.s.m. Osio (ouders steunen in opvoeding)

Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven voor gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen.

Tijdens deze gesprekken word je beluisterd, ondersteund, geïnformeerd en geadviseerd. Samen gaan jullie op zoek naar een manier om met je opvoedingsvragen om te gaan.
Meer info voor basisonderwijs: flyer

Meer info voor secundair onderwijs: flyer

  • Groepstraining sociale vaardigheden i.s.m. Osio (ouders steunen in opvoeding)

Tijdens deze groepstraining leren kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan zoals opkomen voor jezelf, werken aan zelfvertrouwen, omgaan met agressie, geven en krijgen van feedback, omgaan met gezag, eigen grenzen aangeven, omgaan met groepsdruk…

De groepstraining is er voor leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar en het 1ste en 2de middelbaar.

Jaarlijks worden meerdere groepstrainingen georganiseerd, telkens op woensdagnamiddag in het Welzijnshuis Waregem.

Interesse? Neem contact op met de brugfiguur verbonden aan de school van jouw kind(eren) of met jouw maatschappelijk werker van het welzijnshuis.