Afval

De stad heeft een belangrijke taak bij de inzameling van het huishoudelijk afval van de Waregemse burger.

Binnen het kader van de bepalingen die zijn opgelegd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) werden er een ganse reeks mogelijkheden voorzien zodat de burger zijn afval op een rechtvaardige manier kan kwijt te geraken. Ook de afvalintercommunale Imog heeft heel wat diensten die je het gemakkelijk maken.

Eerst en vooral zijn er 2 containerparken waar er afval wordt ingezameld ten einde heel wat te kunnen recycleren. Huis-aan-huis wordt ook heel wat opgehaald, zo is er de witte huisvuilzak, de blauwe pmd-zak, het snoeihout, de tuinafvalbak.  Met glazen flessen en flacons kan je tercht bij één van de 40 bollen op het Waregemse grondgebied.

Het beleid is gebaseerd op de ladder van Lansink. Hoe hoger op de ladder hoe beter voor het milieu.  Afvalpreventie scoort het best en afval storten is het meest milieubelastend.

Meer info over afvalophaling kan je vinden op de site.  Heb je dan nog vragen aarzel dan niet de dienst milieu te contacteren.