Elektronische identiteitskaart

Als jouw identiteitskaart binnenkort vervalt, ontvang je automatisch een uitnodiging om langs te komen bij de dienst bevolking. Daarop staat vermeld tegen welke datum dit moet gebeuren en aan welke voorwaarden jouw pasfoto moet voldoen. Je kan ook steeds zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen (bijvoorbeeld bij verlies, beschadiging of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is). Een identiteitskaart aanvragen en afhalen gebeurt steeds persoonlijk. Voor wie zich echter moeilijk of niet kan verplaatsen naar het Stadhuis (vb door ziekte, hoge leeftijd,...) kan er iemand van de dienst bevolking thuis langs komen om de aanvraag te verwerken.

Gelieve hiervoor de dienst bevolking te verwittigen op tel.: 056 62 12 40.

De identiteitskaart kan dan na ontvangst van de puk- en pincode door een gevolmachtigd persoon geactiveerd en afgehaald worden.

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag:

  • een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
  • het verschuldigde bedrag  (zie hieronder bij “kosten”)

 Na ca. drie weken ontvang je thuis een omslag met de puk- en pincode.

 Bij afhalen en activering:

  • de puk- en pincode
  • de vorige identiteitskaart of attest van verlies
  • voor de 12-jarigen: de kids-ID

Kosten

  • gewone procedure (afleveringstermijn een 3-tal weken):

     16 euro

  • spoedprocedure (aflevering na 2 à 3 werkdagen)

     84 euro

  • extreme spoedprocedure (aflevering na 1 à 2 werkdagen)

     128 euro

  • extreme spoedprocedure met afhaling te Brussel (onder strikte voorwaarden)

     96 euro

 

Betaal veilig en snel met Bancontact/Mistercash

Meer info

www.eid.belgium.be