Elektronische identiteitskaart

  Problemen om je identiteitskaart te gebruiken op je computer thuis?  Om je elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie van middleware te gebruiken.  Je kan die HIER downloaden.

Als jouw identiteitskaart binnenkort vervalt, ontvang je automatisch een uitnodiging om langs te komen bij de dienst bevolking. Daarop staat vermeld tegen welke datum dit moet gebeuren en aan welke voorwaarden jouw pasfoto moet voldoen. Je kan ook steeds zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen (bijvoorbeeld bij verlies, beschadiging of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is).

Sinds 19 november 2020 worden de vingerafdrukken ingescand, zowel bij aanvraag als afhaling van een identiteitskaart. Hierdoor moet zowel de aanvraag als de afhaling persoonlijk gebeuren door de kaarthouder.

Voor wie zich echter moeilijk of niet kan verplaatsen naar het stadhuis (vb door ziekte, hoge leeftijd,...) kan er iemand van de dienst bevolking thuis langs komen om de aanvraag te verwerken.  Gelieve hiervoor de dienst bevolking te contacteren via 056 62 12 40 of bevolking@waregem.be

Hoe
De aanvraag en de activatie van de nieuwe kaart gebeuren bij de dienst bevolking.  In beide gevallen moet je een afspraak maken.   

Mogelijkheden om een afspraak te maken:
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst bevolking

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag:

 • een recente pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
 • je bankkaart (om te kunnen betalen met Bancontact) of je smartphone (om te kunnen betalen met Payconiq) - bedragen: zie hieronder bij “kosten”

 Na ca. drie weken ontvang je thuis een omslag met de puk- en pincode.

 Bij afhalen en activering:

 • de puk- en pincode
 • de vorige identiteitskaart of attest van verlies
 • voor de 12-jarigen: de kids-ID

Kosten

 • gewone procedure (afleveringstermijn een 3-tal weken): 20 euro 
 • spoedprocedure (aflevering na 1 à 2 werkdagen): 117 euro
 • extreme spoedprocedure met afhaling te Brussel (onder strikte voorwaarden): 154 euro

Meer info

 • Website Binnenlandse Zaken: klik hier
 • De nieuwe identiteitskaart (in Waregem vanaf 19.11.2020): www.vernieuwde-eID.be
 • Problemen om je identiteitskaart te gebruiken op je computer thuis?  Om je elektronische identiteitskaart probleemloos te kunnen gebruiken voor online toepassingen, is het belangrijk om de nieuwste versie van middleware te gebruiken.  Je kan die downloaden via volgende website https://eid.belgium.be/nl
 • De identiteitskaart bevat 2 certificaten:
  • identificatiecertificaat waarmee je jouw identiteit kan bevestigen wanneer je jouw eID in een kaartlezer steek
  • handtekencertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen op elektronische documenten  
   De algemene voorwaarden betreffende de certificaten op de identiteitskaart vind je hier.