Natuur en groen

Waregem was in de 18de eeuw een landelijke gemeente, die bovendien erg bosrijk was. De beboste oppervlakte mag in de 18de eeuw nog op 26% geraamd worden. In Waregem was de concentratie van bos en heide vooral het grootst rond de wijk Potegem. Op het einde van het Ancien Régime telde Potegem 415 ha bebost gebied. Dit was bijna evenveel als het akker- en weideland dat 466 ha innam. Het centrum van Waregem  vormde werkelijk een bebouwde dorpskom tussen de bossen o.m. scabooters geheten. Waar zich vandaag het park Casier bevindt, vonden we in de 18de eeuw het Conunchenbosch of Kannunikenbos. Vandaag heeft Waregem nog hier en daar pareltjes van natuurschoon.