Aangifte overlijden

Voor alle personen die op het grondgebied van de stad Waregem overlijden of er levenloos worden aangetroffen, moet de aangifte van het overlijden gebeuren op de dienst burgerlijke stand van Waregem.

In de praktijk gebeurt dit meestal door de begrafenisondernemer, die de aangifte doet via overlijden@waregem.be.

De begraving in Waregem gebeurt ten vroegste 24 uur na het overlijden en ten laatste op de 6e dag na het overlijden.

Praktisch

Wanneer de overledene in Waregem wenst begraven te worden, dan dient de begrafenisondernemer het formulier "verstrekte diensten bij overlijden" in te vullen met de verschillende mogelijkheden van begraven:

  • gewone begraving in volle grond
  • na crematie: bijzetting op het urnenveld, het columbarium, gewone begraving in volle grond, begraven van een biologisch afbreekbare urne in het urnenbos of verstrooiing van de as op de asweide

De familie maakt een keuze en ondertekent het formulier.

Thuisbewaring

Een gewenste thuisbewaring van de asurne dient aangevraagd te worden vooraf:

  • door middel van een laatste wilsbeschikking ondertekend door de overledene
  • door de familieleden bij de aanvraag tot cremeren (via de begrafenisondernemer)

Bij laatste wilsbeschikking

Indien de overledene een "laatste wilsbeschikking" heeft opgesteld, is de familie verplicht deze laatste wil uit te voeren. De laatste wil kan aangevochten worden bij de rechtbank van eerste aanleg.

Welke documenten voor aangifte en voor crematie ?

De begrafenisondernemer regelt deze zaken en zal ervoor zorgen dat hij over de nodige documenten beschikt.

Kosten

De aangifte van overlijden op de burgerlijke stand is gratis.

Grafconcessies zijn wel betalend. Je vindt hier de tarieven.

Keuze-mogelijkheden In Waregem:

Op alle begraafplaatsen, uitgezonderd op Den Olm en Desselgem Ooigemstraat is een afscheidsruimte voorzien. Deze ruimte, beperkt in oppervlakte, kan enkel gebruikt worden voor het afscheidsmoment aan de overledene, niet voor hele afscheidsdiensten.

Hier zijn de verschillende begrafenismogelijkheden terug te vinden voor de Waregemse begraafplaatsen.

Extra informatie

Bij de aangifte van een overlijden krijg je een aantal uittreksels. Je kan deze dan gebruiken om verschillende instanties te verwittigen vb. werkgever, financiƫle instelling, verzekering, enz.

Een overlijdensakte kan je altijd bekomen bij de burgerlijke stand, voor familieleden in rechte lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen).

Het volledig begraafplaatsreglement kan je hier raadplegen.