Attest militie (legerdienst)

Belgische mannen, geboren vóór 1 januari 1976, moeten in sommige gevallen (vb. voor pensioenaanvraag) kunnen bewijzen dat ze hun legerdienst/dienstplicht hebben vervuld of ervan waren vrijgesteld.

Dat kan aan de hand van een militiegetuigschrift (of stamboekuittreksel).

Aanvragen kan:

Indien je het attest aanvraagt via het e-loket, maken onze diensten het document klaar. Je wordt verwittigd zodra het klaarligt in de stadswinkel.

 

Voorwaarden
  • enkel voor mannen die als Belg geboren zijn vóór 1 januari 1976.
  • Mannen, geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

 

Kosten

gratis

 

Wat moet je meenemen?

Bij aanvraag op de dienst bevolking:

  • je identiteitskaart