Attest gezinssamenstelling

Op dit uittreksel uit het bevolkingsregister staan alle personen vermeld die op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf of van zijn/haar gezin.

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  online: direct via e-loket
  online: aanvraag via webformulier
  telefoneer naar de dienst bevolking
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?

identiteitskaart