Bewijs van gezinssamenstelling

Op dit uittreksel uit het bevolkingsregister staan alle personen vermeld die op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Iedereen kan een uittreksel opvragen van zichzelf of van zijn/haar gezin.

Aanvraag

Het bewijs kan je aanvragen:

Wat moet je meebrengen bij aanvraag aan het loket?

  • identiteitskaart
Kosten

gratis