Andere reglementen

Alle reglementen zijn gerangschikt in chronologische volgorde (alfabetisch per rubriek), de meest recente bovenaan

Ereburgerschap

Evenementen

 Geluidplan / SC 08 november 2023

(Brom)fietsen

Klachten

Leegstand gebouwen en woningen

Personeel

 

Speelstraten

 

Reglement speelstraten / GR 12 januari 2021

Werken

GR = gemeenteraad
RVMW = raad voor maatschappelijk welzijn
SC = schepencollege
VB = vast bureau
BUR = burgemeester