College van burgemeester en schepenen

het schepencollege van Waregem
Schepencollege Waregem 2019-2024

De burgemeester wordt bijgestaan door zeven schepenen. Samen staan zij in voor het dagelijks bestuur van de stad. Elke schepen en de burgemeester heeft zijn/haar eigen bevoegdheden. Het college kan enkel samen een beslissing nemen. Een schepen heeft individueel geen beslissingsmacht. 

BIJEENKOMST: elke woensdag aansluitend op de zitting van het vast bureau (8.30u. - zitting niet toegankelijk voor het publiek)

INFORMATIE: deontologische code

DOCUMENTEN: besluiten van het schepencollege