Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Elk OCMW heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Wat het BCSD kan/moet doen, is vastgelegd in het decreet over het Lokaal Bestuur. Het gaat bijvoorbeeld over de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

VOORZITTER: voorzitter Joost Kerkhove (CD&V)

LEDEN:  Veronique Amez (CD&V), Nele Callebert (CD&V), Koen Delie (CD&V), Line Nijs (CD&V), Delphine Cloet (N-VA+), Carl Vanhoutte (N-VA+), Hilde Malfait (Groen), Marie-Charlotte Schurmans (CD&V)