Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Overzicht vertegenwoordiging stad in diverse samenwerkingsverbanden

Conform artikel 286§1 van het decreet Lokaal Bestuur vindt hier de statuten en de oprichtingsaktes van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waar stad Waregem deel van uitmaakt.

CIPAL DV

Leiedal

WVI

Gaselwest

IMOG

PSILON

Zuidwest