Gemeenteraad

In Waregem zijn er 33 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen. In de gemeenteraad van Waregem vormt de CD&V de meerderheid. De fracties N-VA+, Groen, Vlaams Belang en Vooruit vormen de oppositie.

De agendapunten van de gemeenteraad worden vooraf besproken door de raadsleden in 3 verschillende commissies. Dit zijn de commissie interne zaken, de commissie externe zaken en de commissie grondgebiedszaken. Voor specifieke dossiers kan een algemene commissie worden georganiseerd. Alle commissies vinden plaats de week voor de gemeenteraad op dinsdag vanaf 18.00u. in het stadhuis en zijn eveneens publiek toegankelijk. 

BIJEENKOMST:

  Elke eerste dinsdag van de maand om 19.00u.

   Raadzaal stadhuis, vrij toegankelijk voor het publiek

INFORMATIE:  1. deontologische code mandatarissen 2. huishoudelijk reglement   3. adreslijst raadsleden

DOCUMENTEN: agenda, besluitenlijsten en notulen

AUDIOVERSLAGEN: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

HOE WERKT DE GEMEENTERAAD? Bekijk de video op Youtube.