WAGSO (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling)

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een door de gemeenteraad opgerichte, van de gemeente afgescheiden publieke rechtspersoon. Het is een vorm van externe verzelfstandiging. Zij worden beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité. Een AGB kan enkel opgericht worden voor die activiteiten van commerciële of industriële aard die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 10 april 1995. 

Het AGB Stadsontwikkeling (WAGSO) werd opgericht in de loop van 2008. Dit na de beslissing in de gemeenteraad van 1 juli 2008.

INFORMATIE:  
- oprichtingsakte  (GR 1/07/2008)
- statuten (GR 7/05/2019)
- beheersovereenkomst (GR 3/12/2019)
- meerjarenplan 2020-2025 (GR 18/12/2019)
- beleidsrapporten: jaarrekening 2023 (GR 02/07/2024) - publicatiedatum 04/07/2024
- aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (GR 13/12/2023) - publicatiedatum 15/12/2023
- Bekijk de leden raad van bestuur

- aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2026) (GR 13/12/2023) - Publicatiedatum 20231215

 

Alle info over de activiteiten van WAGSO vind je op www.wagso.be