Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Wie en wat

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden van de gemeenteraad. De CD&V vormt de meerderheid. De fracties N-VA/Open Vld, Groen, Vlaams Belang en sp.a vormen de oppositie.

Bijeenkomsten

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert elke eerste dinsdag van de maand in de raadzaal van het stadhuis aansluitend op de gemeenteraad. De zitting is openbaar en kan dus door iedereen worden bijgewoond. De agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn worden vooraf besproken door de raadsleden in de commissie welzijn. Deze commissie gaat door de week voor de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 18.15u. in het stadhuis en is eveneens toegankelijk voor het publiek. 

Informatie

Documenten

Agenda, besluitenlijsten en notulen

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn:

bijeenkomst op woensdag 2 januari 2019 aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad om (19.00u.) in de raadzaal van het stadhuis: agenda