Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De CD&V vormt de meerderheid. De fracties N-VA/Open Vld, Groen, Vlaams Belang en sp.a vormen de oppositie.

De raadsleden bespreken de agendapunten van de raad voor maatschappelijk welzijn vooraf in de commissie welzijn. Deze commissie vindt plaats de week voor de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag om 18.00u. in de raadzaal van het stadhuis en is toegankelijk voor het publiek.

BIJEENKOMST: elke eerste dinsdag van de maand na de gemeenteraad (raadzaal stadhuis, zitting toegankelijk voor het publiek.

INFORMATIE: 1. deontologische code mandatarissen  2. huishoudelijk reglement 3. adreslijst raadsleden

DOCUMENTEN: Agenda, besluitenlijsten en notulen

AUDIOVERSLAGEN: 2021 | 2020 | 2019