Verwerking persoonsgegevens

Privacyverklaring lokaal bestuur Waregem mbt verwerking persoonsgegevens dd. 17/01/2022

 
STAD WAREGEM
OCMW WAREGEM
STEDELIJK BASISONDERWIJS WAREGEM