Verwerking persoonsgegevens

De Vlaamse wetgeving schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid een protocol moet worden opgemaakt. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin enkele zaken vast met betrekking tot hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om aan te tonen dat aan de principes van de GDPR/AVG voldaan is. Alle partijen zijn verplicht de protocollen op hun respectievelijke websites te publiceren. Meer informatie over protocollen kan je vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Privacyverklaring lokaal bestuur Waregem mbt verwerking persoonsgegevens dd. 02/02/2022

 
STAD WAREGEM

 

OCMW WAREGEM

 

STEDELIJK BASISONDERWIJS WAREGEM