Vast Bureau

Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De leden nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester is voorzitter van het vast bureau. Het vast bureau bereidt de beraadslagen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van deze raad uit.

BIJEENKOMST: elke woensdag om 8.30u. De zitting is niet toegankelijk voor het publiek.

INFORMATIE: deontologische code

DOCUMENTEN: besluitenlijsten