Voorstellen/verzoekschriften burgers

Voor wie?

Als inwoner heb je het recht om een voorstel of verzoek over de gemeentelijke beleidsvoering of dienstverlening in te dienen bij de organen van de gemeente.

De organen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de burgemeester
  • de voorzitter van de gemeenteraad
  • de algemeen directeur
  • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Hoe?

Je verzoek bezorg je schriftelijk aan het stadsbestuur via brief of e-mail.

Voorwaarden

Je omschrijft je voorstel/verzoek in een gemotiveerde nota met vermelding van je naam, voornaam en adres en voegt alle nuttige stukken toe die het orgaan kunnen voorlichten.

Binnen de 3 maanden na de indiening van je voorstel/verzoek ontvang je een gemotiveerd antwoord. Bij meerdere aanvragers wordt dit bezorgd aan de eerste ondertekenaar van het voorstel/verzoek.

Kosten

gratis