Minaraad

De Minaraad is een adviesorgaan van de stad inzake milieu en natuur.

Ze heeft een drieledige doelstelling:

  • De verbetering van de natuur, het landschap en de natuur van de stad.
  • Het behoud van de natuur, het landschap en de natuur van de stad. 
  • Het herstel van de natuur, het landschap en de natuur van de stad. 

De Minaraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het stedelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit stedelijk milieu- en natuurbeleid.

Deze adviesraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Dagelijks bestuur

  • Peter Depodt, voorzitter
  • Hugo Deboeuf, ondervoorzitter
  • Viviaene De Waele, secretaris
  • Veerle Demunter