Wereldraad

De Wereldraad is het officiële adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking in Waregem. De Wereldraad adviseert de Dienst Internationale Samenwerking en het stadsbestuur en brengt de verschillende Noord-Zuid organisaties bijeen voor overleg.

De belangrijkste activiteiten van de Wereldraad zijn: 

  • sensibilisatie van de Waregemse bevolking rond Noord-Zuid thema's en ontwikkelingssamenwerking
  • samenwerken en sensibilisatie ùmet Waregemse scholen rond Noord-Zuid thema's
  • ondersteunen activiteiten en initiatieven van de Waregemse Noord-Zuid organisaties zoals jaarlijks wereldfeest, Mabatobato multicultureel evenement en 11.11.11 acties
  • goedkeuring van toelagen voor kleinschalige projecten in het Zuiden en educatieve projecten in het Noorden
  • advies omtrent de stedenband met Gatsibo (in Rwanda)

Voorzitster Wereldraad: Veerle Verschueren

Secretariaat: Dienst Internationale Samenwerking