Politieverordeningen

algemene politieverordening 

Sinds 1 oktober 2016 geldt de algemene politieverordening (APV) in Waregem. Deze APV regelt een aantal zaken van algemeen belang. Zo vult ze een aantal algemene wetten en decreten aan. Dit alles is gekoppeld aan de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Daarmee kunnen de stad en de politie bepaalde in het openbaar gepleegde feiten eenvoudiger vaststellen en bestraffen.

Welke zaken regelt het APV?

  • Openbare orde in het algemeen
  • openbare orde en rust
  • Openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg / openbaar domein
  • Openbare reinheid en gezondheid
  • Behandeling van dieren
  • Begraafplaatsen en lijkbezorging
  • Openbare voorzieningen
  • Handel

bijzondere politieverordeningen

Volgende bijzondere politieverordeningen kunnen leiden tot een GAS-boete in geval van overtreding:

 Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken

Voor de gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (o.a. beschadigingen andermans goederen, vernieling voertuig, winkeldiefstal,...) is een protocol afgesloten met het parket.

Andere

Occasionele politieverordeningen m.b.t. verkeer

Deze worden bekend gemaakt via open data onder de besluiten van het college van burgemeester en schepenen.